V této sekci najdete fotografie našich realizací……

 

„Rýhování pozemku“ výkop pro potrubí….                               Instalace 7 ventilů do jedné šachty.
                    

Napojení ventilů na potrubí….. zatím bez šachty                      Vodotěsná řídící jednotka TORO DDC-6 instalovaná v šachtě u ventilů
                    

Instalace ventilů do betonové skruže                                           Vypouštěcí kohout, filtr a ovládací ventily.
                   

Ventily před uložení do šachty                                                       Ventily v šachtě.
                    

Naznačení vedení potrubí na pozemku.                                       Připojení čerpadla v jímce, automatické dopouštění do jímky.